MİDE KANSERİ

Ana Sayfa » MİDE KANSERİ

Mide, insan yaşamı için hayati organlardan birisi olup kaslardan oluşmaktadır ve genişleyebilen bir sindirim sistemi organıdır. Yemek borusu ile ince bağırsak arasında bulunur. Sindirimin ikinci fazında (çiğnemeyi takiben) görev yapar. Yiyeceklerin geçici olarak büyük miktarda depolandığı ve hazmedildiği organdır.

Midenin Bölümleri:

1-Fundus,

2-Kardia

3-Korpus (gövde) ve

4-Antrum (midenin son bölümü)

Mide salgı yapan bir organdır. İç duvarlarında bulunan hücre ve bezler birçok önemli salgılar üretir: sindirim enzimleri, hormonlar, hidroklorik asit, intrensek faktör (B12 vitamininin ince bağırsak son kısmından emilmesi için bu faktörün varlığı şarttır). Mide kendi çıkardığı asitten kendini korumak için yapışkan, alkalen-bazik bir mukus da üretir.

Mide kanseri Akciğer kanserinden sonra en sık görülen ve en ölümcül ikinci kanserdir.Tanı konulan tüm kanserlerin %10′u mide kanseridir.

Mide kanserlerinin %95′i adenokanserlerdir. Geriye kalan non-hodgkin Lenfoma. leiomyosarkom, karsinoid tümörler, metastazlar ve adenoskuamoz tümörlerdir. Adenokanserlerin intestinal ve diffüz olmak üzere iki tipi vardır. İntestinal tip midenin son kısmında çok görülür. Diffüz tip submukozal yayılıma yatkın olup erken metastaz yapar. Daha saldırgan seyreder. Gençlerde sıktır. Mide kanserlerinin tümü mukoza epitelinden çıkar.

Mide duvarında yayılmasına göre;

1)Erken mide CA

2)İlerlemiş mide CA

Erken mide kanseri mukoza ve submukozayı tutar. Her evrede metastaz gelişebilir. Erken tip daha çok mide gövdesinde görülür. İlerlemiş mide CA midenin tüm katlarını tutar.

Videolar

Sponsorlar

immunat logo           Life Med Logo